CleaningSystem - technologia mycia

Hermetyczna komora mycia i nowoczesny system filtrujący, pozwalają na znaczną oszczędność zużycia wody, dzięki użyciu obiegu zamkniętego. Użycie środków biodegradowalnych, posiadających certyfikaty i dopuszczonych do stosowania w UE daje gwarancję bezpieczeństwa i spełnia warunki ustawy o ochronie środowiska.

Bezpieczeństwo bakteriologiczne - usuwanie zarówno zabrudzeń widocznych, jak i drobnoustrojów chorobotwórczych z powierzchni wózka i uchwytów, mogących zagrażać zdrowiu i życiu klientów. Gwarantuje to dwuetapowy proces mycia: mycie zasadnicze oraz wyparzanie.

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych:
„Wszystkie przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające w kontakcie z żywnością, muszą być skutecznie czyszczone oraz w miarę potrzeby, dezynfekowane.
Czyszczenie i dezynfekowanie musi odbywać się z częstotliwością zapewniającą zapobieganie jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia.”

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez poniższy formularz, odpowiemy w możliwie krótkim czasie.